Primer 360 vr objekta

VR proizvodi

Bilo koji objekat – uređaj, odevni predmet, mašina, komad nameštaja, izložbeni eksponat – može se virtuelno tako predstaviti da ga posmatrač može pogledati sa svih strana. Za virtuelizaciju, to jest prikaz objekta koji se rotira oko svoje ose, potrebno je načiniti najmanje 36 fotografija u visokoj rezoluciji , u vrhunskom standardu postprodukcije uz korošćenje profesionlanih kolor karti kako bi reprodukcija boja bila apsolutno tačna.

Na osnovu istraživanja koje je uradila platforma za e-trgovinu Shopify, proizvodi koji se reklamiarju sa VR-AR sadržajem imaju 94% veće stope konverzije od proizvoda bez tog sadržaja.

Zašto je preduzećima potrebna prezentacija proizvoda kroz 360° virtuelne objekte

  • Kupci mogu da virtuelno pogledaju proizvod iz svakog ugla i da dobiju informaciju o svakom detalju proizvoda
  • do 6 puta duže zadržavnje publike u  odnosu na klasične modele prezentacije preko fotografija ili  video materijala
  • mnogo veća stopa konverzije
  • Na osnovu istraživanja koje je uradila platforma za e-trgovinu Shopify, proizvodi koji se reklamiarju sa VR-AR sadržajem imaju 94% veće stope konverzije od proizvoda bez tog sadržaja.