Organizacija i realizacija online i hibridnih dogadjaja

TEHNIČKA ORGANIZACIJA I REALIZACIJA ONLINE / HIBRIDIH KONGRESA I SEMINARA – SAVREMENI VIDOVI EDUKACIJE

VR Photo team specijalizovan je za organizaciju online i hibridnih kongresa, seminara i edukativnih sajtova.

Tu smo da Vam omogućimo da kreirate jedinstvene virtuelne ili hibridne  susrete, koji će uz našu asistenciju učiniti Vaš događaj dostupnim najširoj publici.

U mogućnosti smo da pored emitovanja video materijala na sajtu, istovremeno strimujemo i na društvene mreže (Youtube, Facebook, Linkedin, Twitter,Pinterest i TikTok For Business).

Zašto su online-hibridni kongresi i seminari pravi izbor?

 • nema poteškoća u organizaciji i okupljanju ljudi, koji moraju biti na mestu održavanja u određeno vreme, već se online kongresu ili seminaru može pristupiti sa bilo koje lokacije koja poseduje internet mrežu
 • sve bitne informacije kod online seminara i kongresa su sačuvane
 • online seminari i kongresi teže većoj interakciji, zahvaljujući različitim anketama, Q&A formatima i slično
 • statistički podaci uzeti iz prethodnih godina pokazuju da je održavanje događaja online redukovalo troškove putovanja za 47%, a produktivnost za 50% (Izvor: Globe Newswire).
 • online seminari i kongresi su sve češći izbor među populacijom 18–34 god.
 • Jedno od najvažnijih odlika online konferencija jeste mnogo šira paleta gostiju, govornika i sadržaja. Uz uštedu vremena i novca, iskoristićete sav edukativni potencijal s ovakvih događaja, i pritom imati svu pomoć našeg tima. Prilikom planiranja, naš tim je tu kada je u pitanju:

   • izrada strategije i konsalting
   • izrada koncepta i programa događaja
   • obezbeđivanje tehničke opreme