VR Photo Team
- Kreativna digitalna agencija -

VR Photo Team je kreativna digitalna agencija čiji je rad koncipiran na primeni inovativnih tehnologija u digitalnom marketingu. Akcenat produkcije stavljen je na VR (Virtual reality), AR (Augmented Reality), MR(Mixed reality), 360 object (product photo) i interatkivni 360 video.

Sertifikovani smo od strane kompanije Google za  kreiranje profesionalnih 360° virtuelnih panoramskih šetnji, koje su sastavni deo Google Street View-a.

01. Vodjenje i monitoring firmi na Google

Ukoliko planirate da:

  • povećate vidljivost Vaše firme, proizvoda i usluga na Google
  • razvijate svoj brend na Google
  • budete visoko pozicionirani na Google pretraživaču

          softver koji je razvio VR Photo Team je idelano rešenje za Vaš biznis!

02.Virtuelne panoramske ture

Virtuelne panorame (ture) postaju standard u načinu predstavljanja poslovnih objekata na internetu i moraju da budu ogledalo firme. One predstavljaju najefikasaniji način da pokažete Vaš poslovni ili izložbeni prostor i potencijale firme kroz interaktivnu prezentaciju u visokoj rezoluciji. Virtuelne ture možete implementirati na Vaš sajt, na Google Maps i neograničeno je koristiti u marketinške svrhe na poslovnim društvenim mrežama.

Ovaj snažni marketinški alat koji je sastavni deo Google Street View-a je standard u predstavljanju poslovnih prostora digitalnoj zajednici.

03. Android i iOS mobilne aplikacije

Unapredite svoje poslovanje kroz jedan od najvažnijih poslovnih i marketinških kanala komunikacije sa publikom.

04. Virtuelni izložbeni štandovi za lokalne i medjunarodne prezentacije i sajmove

Virtuelni štanodovi kao inovativno i dinamičko rešenje su odličan način za upoznavanje distributera i potencijalnih kupaca sa brendom i proizvodima.
Evidento je da je učešće na dogadjajima i sajmovima postalo otežano, ali naš tim predlaže transmoraciju iz klasičnog štanda u digitalno interaktivno iskustvo.
Stvarajući virtuelni štand, vaša kompanija ili institucija  će  imati daleko više posetilaca u odnosu na konvencionalni sajam.

05. Tehnička organizacija i realizacija online/hibrid kongresa i seminara

VR Photo team specijalizovao se i za tehničku  organizaciju i realizaciju online i hibridnih kongresa, seminara i edukativnih sajtova.

Tu smo da Vam omogućimo da kreirate jedinstvene virtuelne ili hibridne  susrete, koji će uz našu asistenciju učiniti Vaš događaj dostupnim najširoj publici.

U mogućnosti smo da pored emitovanja video materijala na sajtu, istovremeno strimujemo i na društvene mreže (Youtube, Facebook, Linkedin, Twitter,Pinterest i TikTok For Business).

06. Digitalni marketing

Slika Vašeg brenda na internetu
Digitalni marketing ili online marketing podrazumeva korišćenje raznovrsnih digitalnih kanala u svrhu marketinških aktivnosti sa jednim osnovnim ciljem – izgradnja i održavanje brenda. Naša agencija nudi Vam:

07. Virtuelizacija izložbi

Sa ciljem da nacionalno kulturno nasleđe i izložbenu delatnosti približimo najširoj publici, a u skladu sa svetskim standardima postavljenim u digitalizaciji, 2012. godine pokrenuli smo sajt www.galerijeimuzeji.rs.

Ovim projektom želimo da aktivno učestvujemo u projektu digitalizacije i virtuelizacije izložbi i postavki kojima se popularizuju nacionalna, istorijska, etnografska, naučna i kulturna dobra, da ih približimo i onom delu publike koji je prostorno i vremenski van mogućnosti da im lično prisustvuje.

08. Virtuelizacija objekata

Ukoliko planirate da:

  • povećate vidljivost Vaše firme, proizvoda i usluga na Google
  • razvijate svoj brend na Google
  • budete visoko pozicionirani na Google pretraživaču

softver koji je razvio VR Photo Team je idelano rešenje za Vaš biznis!

09. Foto produkcija

Fotografija je jedno od najvažnijih i najjačih alata u brendiranju Vašeg poslovanja. Naš studio pruža usluge profesionalnog fotografisanja  koje će Vašu firmu, proizvod ili  uslugu prikazati u jasnom svetlu.

10. Video produkcija

VR Photo Team pruža usluge live streaming-a sa dve ili više profesionalnih kamera, uslugu režije, kao i istovremeno prenošenje video materijala i Power Point prezentacija putem našeg servera, koga odlikuju visoke tehničke performanse i omogućavaju istovremeni pristup do 5.000 posmatrača.

Reference: