Photo

Ana Petrović

marketing menadžer

VR Photo Team

Ranka Tajsića 12, 11000 Beograd


VR Photo Team je kreativna digitalna agencija fokusirana na primenu inovativnih tehnologija u digitalnom marketingu. Naša ponuda obuhvata: izradu sajtova, kreiranje profesionalnih 360° virtuelnih panoramskih šetnji, virtuelizaciju proizvoda, izradu digitalnih visit karti, vodjenje Google poslovnih profila, vodjenje društvenih mreža, foto i video produkciju, kao I organizaciju i realizaciju seminara i kongresa.

Poziv

Email

Sajt

Lokacija